Nghề bảo vệ luôn đánh giá là ngành nghề thấp kém trong suy nghĩ của nhiều người dân ở Việt Nam. Nó luôn là sự lựa chọn cuối cùng hay được cho là bất đắc dĩ sau khi những nguyện vọng công việc mong muốn không đạt được. Những mặt trái nghề bảo vệ Bảo […]

Read More

Bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu là phải có trách nhiệm ngăn chặn, phòng chống mọi đối tượng đột nhập trái phép gây ảnh hưởng đến tài sản, con người tại đơn vị mục tiêu. Để có thể ngặn chặn kẻ gian đột nhập bảo vệ an toàn mục tiêu bảo […]

Read More
Có thể bạn quan tâm ? close