Phẩm chất đạo đức là điều cần có ở mỗi con người chúng ta. Sống đạo đức, có trách nhiệm với xã hội, với công việc bản thân là điều hết sức cần thiết. Yếu tố đạo đức cũng là tiêu chuẩn không thể thiếu khi các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhân viên. […]

Read More

Giành cho quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn hoặc thuê dịch vụ bảo vệ trường học cho cơ quan mình, công ty bảo vệ Đất Việt sẽ lên phương án cụ thể và chi tiết nhất cho từng đơn vị. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cạnh tranh đa dạng [...]
Read More