Bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu là phải có trách nhiệm ngăn chặn, phòng chống mọi đối tượng đột nhập trái phép gây ảnh hưởng đến tài sản, con người tại đơn vị mục tiêu. Để có thể ngặn chặn kẻ gian đột nhập bảo vệ an toàn mục tiêu bảo […]

Read More
Có thể bạn quan tâm ? close