Công trường là môi trường có số lượng công nhân làm việc và sinh hoạt với khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị tài sản có giá trị. Nơi đây vẫn luôn tồn tại những hiểm họa khó lường, những vấn đề an ninh cần được khắc phụ. Sử dụng lực lượng bảo vệ công […]

Read More

Biệt cách chấp nhận, từ bỏ hay lắng nghe ý kiến đống góp từ người khác,…là những kỹ năng sống quan trọng mà đôi lúc chúng ta không để đến. Dưới đây là những kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống hằng ngày mà bạn cần ghi nhớ để giúp bản thân được vui […]

Read More

Nghề bảo vệ luôn đánh giá là ngành nghề thấp kém trong suy nghĩ của nhiều người dân ở Việt Nam. Nó luôn là sự lựa chọn cuối cùng hay được cho là bất đắc dĩ sau khi những nguyện vọng công việc mong muốn không đạt được. Những mặt trái nghề bảo vệ Bảo […]

Read More

Bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu là phải có trách nhiệm ngăn chặn, phòng chống mọi đối tượng đột nhập trái phép gây ảnh hưởng đến tài sản, con người tại đơn vị mục tiêu. Để có thể ngặn chặn kẻ gian đột nhập bảo vệ an toàn mục tiêu bảo […]

Read More