Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng phải có đội ngũ nhân viên đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt điều này, các công ty bảo vệ cần chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện giúp nhân viên có ý thức, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Tại các công ty bảo vệ chuyên nghiệp thường đưa ra nhưng tiêu chuẩn, nghiệp vụ bảo vệ cơ bản tiến hành hướng dẫn bảo vệ trong các khóa huấn luyện ở một khoảng thời gian nhất định.

nghiệp vụ bảo vệ

Một số nghiệp vụ bảo vệ cơ bản được các công ty bảo vệ hướng dẫn như sau:

  • Nhân viên bảo vệ phải luôn thực hiện nhiệm vụ với thái độ nghiêm chỉnh, chấp hành mọi nội quy tại đơn vị, có phẩm chất đạo đức tốt.
  • Tổ chức huấn luyện tác phong chuyên nghiệp cho nhân viên bảo vệ bao gồm về tuân thủ nội quy đồng phục, tư thế nghiêm túc trong công việc.
  • Bảo vệ tuyệt đối không được rời bỏ ca làm việc khi chưa được sự cho phép của đơn vị chủ quản, chỉ huy khu vực.
  • Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực theo phân công nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng tình nghi gây thiệt hại đến mục tiêu.
  • Tuyệt đối không bị dụ dỗ từ các đối tượng khác gây ra những hành động sai trái ảnh hưởng đến uy tín công ty bảo vệ và gây ảnh hưởng đến mục tiêu.
  • Thực hiện công tác bàn giao chặt chẽ, báo cáo chi tiết cụ thể về tình hình an ninh tại khu vực giúp bảo vệ ca sau nắm rõ, phối hợp đưa biện pháp bảo vệ chặt chẽ an toàn cho mục tiêu.

Nắm vững những nghiệp vụ bảo vệ cần thiết sẽ giúp nhân viên bảo vệ không lúng túng trước những tình huống rủi ro xảy đến cho doanh nghiệp. Xử lý nhanh nhẹn, bảo vệ an toàn mục tiêu sẽ tạo niềm tin về dịch vụ chất lượng cho đơn vị cung cấp bảo vệ đối với khách hàng.

You may also like