(dịch vụ bảo vệ tại bình phước) Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Bình Phước là tỉnh ở Miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 240 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia trong đó 3 tỉnh biên giới gồm Kongpongchàm, Kratie, Mundulkiri, tỉnh là cửa ngõ đồng thời là cầu nối của vùng với Tây nguyên và Campuchia.

dịch vụ bảo vệ tại bình phước

 Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước – Ảnh: (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

 Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm 17,9%, đa số là người Xtiêng, một số ít người Hoa, Khmer, Nùng, Tày,… vì vậy Bình Phước có nhiều nét văn hóa của đồng bào dân tộc Xtiêng. Ngoài ra tỉnh còn có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như Liên hoan văn hóa các dân tộc thiểu số vào tháng 12 hàng năm, lễ hội cầu mưa của người Xtiêng, lễ bỏ mả, lễ hội đâm trâu, lễ mừng lúa mới của đồng bào Khmer.

Địa hình vùng lãnh thổ Bình Phước là cao nguyên ở phía Bắc và Đông Bắc, dạng địa hình đồi núi, thấp dần về phía Tây và Tây Nam, nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ bình quân trong năm cao đều và ổn định từ 25,8 ⁰C – 26,2 °C.

Lịch sử hình thành

Dưới thời Nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa. Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực là Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bắt Xắc lúc này Bình Phước thuộc khu vực Sài Gòn. Năm 1889, thực dân Pháp đổi các tiểu khu thành các tỉnh, Bình Phước thuộc địa phận tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một.

Từ năm 1956, việt Nam Cộng hòa thiết lập một số tỉnh mới ở miền Nam. Hai tỉnh Bình Long và Phước Long là tiền thân của tỉnh Bình Phước. Ngày 30 tháng 01 năm 1971, Trung ương cục miền Nam thành lập phân khu Bình Phước. Cuối năm 1972, phân khu Bình Phước giải thể, tỉnh Bình Phước chính thức được thành lập.  (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

Ngày 02 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa VI, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập tỉnh Sông Bé bao gồm Thủ Dầu Một, Bình Phước và 03 xã thuộc huyện Thủ Đức, chia thành 07 huyện, thị và 01 thị xã. Tháng 02 năm 1978 huyện Bình Long được chia thành 02 huyện là Bình Long và Lộc Ninh. Năm 1988, huyện Phước Long chia thành 02 huyện là Phước Long và Bù Đăng. Ngày 01 tháng 01 năm 1997, Tỉnh Sông Bé tách thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước, lúc này tỉnh Bình Phước được tái lập gồm 05 huyện phía Bắc tỉnh Sông Bé là Đồng Phú, Bình Long, Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng.

Ngày 01 tháng 09 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định 90/1999/NĐ-CP thành lập thị xã Đồng Xoài. Ngày 20 tháng 02 năm 2003 Chính phủ Ban hành nghị định số 17/2003 NĐ-CP thành lập huyện Chơn Thành và Bù Đốp được tách ra từ huyện Bình Long và Lộc Ninh. Ngày 01 tháng 05 năm 2003, hai huyện Chơn Thành và Bù Đốp chính thức đi vào hoạt động. Tỉnh Bình Phước có 08 huyện, thị, 94 xã phường và thị trấn.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tỉnh Bình Phước có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 3 thị xã và 07 huyện[16][17]: Thị xã Đồng Xoài, Thị xã Phước Long, Thị xã Bình Long và các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng.

Kinh tế

Nông nghiệp

Năm 2012 toàn tỉnh gieo trồng được 48,22 nghìn ha, đạt 99,9% kế hoạch năm, giảm 2,42% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 ước đạt 65,47 nghìn tấn, đạt 105,4% kế hoạch năm, tăng 9,75% so với cùng kỳ năm 2011.

Ước tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2012, toàn tỉnh có 15.934 con trâu, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2011. Bò có 40.348 con, giảm 9,3%. heo 224.006 con, tăng 11,5%. gia cầm 3.368 ngàn con, tăng 1,3%. Sản lượng thịt trâu xuất chuồng năm 2012 ước 1.260 tấn, giảm 19,6%, bò 4.852 tấn, tăng 19,8%, heo 33.225 tấn, tăng 9,9%; gia cầm 13.404 tấn, tăng 3,3%; so cùng kỳ năm 2011.

dịch vụ bảo vệ tại bình phước

Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Bình Phước – Ảnh: (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

Lâm nghiệp

Ước tính năm 2012, diện tích rừng được chăm sóc bảo vệ 26,95 km2, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước, diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh là 115 ha, đạt kế hoạch, bằng năm 2011, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 32.183 ha, đạt kế hoạch, giảm 1,9% so với năm 2011. Tính đến 31 tháng 10 năm 2012, các ngành chức năng đã phát hiện 65 vụ khai thác rừng trái phép, 213 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 178 vụ mua, bán, cất giữ, chế biến kinh doanh lâm sản trái pháp luật, 79 vụ phá rừng làm thiệt hại 35,42 ha rừng.

Công nghiệp

Tháng 11 năm 2012, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, công nghiệp chế biến tăng 4,8% và tăng 19,5%, sản xuất và phân phối điện, nước tăng 2,4% và tăng 17,6%.

Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2012, có 19 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 116,2 tỷ đồng, bằng 100% về số doanh nghiệp và 118,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2012, thu hút được 430 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.618,8 tỷ đồng, giảm 29,2% về số doanh nghiệp và 56,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011.

Tháng 11 năm 2012, Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước gần 175,9 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2012, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.160,7 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm, trong đó cấp tỉnh 719,5 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch năm và cấp huyện 441,2 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch năm. Tháng 10 tháng 2012, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 52% (820,2 tỷ đồng) kế hoạch năm.

Nội Thương

Tháng 11 năm 2012, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 1.618,7 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 10 và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, kinh tế nhà nước ước 59,1 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng 10 và tăng 34% so cùng kỳ năm trước, kinh tế cá thể ước 1.052,7 tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 15,5%, kinh tế tư nhân 504,4 tỷ đồng, tăng 0,1% và tăng 13,8%, kinh tế tập thể ước 2,5 tỷ đồng, bằng 100% và tăng 39,7%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 12,29% so cùng kỳ năm 2011 và tăng 11,51% so với tháng 12 năm 2011, chỉ số giá bình quân 11 tháng năm 2012 tăng 9,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2011.  (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

Ngoại Thương

Trong 11 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện được 550.696 ngàn USD, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11 năm 2012, ước thực hiện 56.776 ngàn USD, tăng 1,5% so tháng trước và giảm 14,1% so cùng kỳ năm 2011. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, kinh tế nhà nước ước thực hiện 16.490 ngàn USD, chiếm 29%, tăng 12,8% so tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ, kinh tế tư nhân 29.536 ngàn USD, chiếm 52%, giảm 5,9% so tháng trước và giảm 25,9% so với cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 10.750 ngàn USD, chiếm 18,9%, tăng 8,5% so tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, Hạt điều nhân ước thực hiện 1.417 tấn (trị giá 9.280 ngàn USD), Mủ cao su thành phẩm ước thực hiện 11.050 tấn (trị giá 32.618 ngàn USD), Hàng nông sản khác ước thực hiện 2.370 ngàn USD, Hàng dệt may ước thực hiện 1.359 ngàn USD, Hàng điện tử ước thực hiện 3.000 ngàn USD, sản phẩm bằng gỗ ước thực hiện 2.066 ngàn USD, Hàng hóa khác ước thực hiện 4.440 ngàn USD.

Cũng trong 11 tháng năm 2012, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện được 103.939 ngàn USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11 năm 2012 ước thực hiện 14.810 ngàn USD, tăng 11,8% so tháng trước và tăng 43,7% so cùng kỳ năm trước. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, kinh tế nhà nước ước không thực hiện, kinh tế tư nhân 5.098 ngàn USD chiếm 34,4%, giảm 16,3% so tháng trước và giảm 15,4% so với cùng kỳ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 9.712 ngàn USD chiếm 65,6%, tăng 35,7% so tháng trước và tăng 126,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vải may mặc ước thực hiện 4.900 ngàn USD, hàng điện tử ước thực hiện 2.600 ngàn USD, hàng hóa khác ước thực hiện 7.212 ngàn USD.

Với tốc độ phát triển như hiện nay, Bình Phước là địa phương có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực dịch vụ – thương mại, trong đó có dịch vụ bảo vệ đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

– Nguồn: vi.wikipedia.org

——————————————————————————————————————————————————————————————–

*********

Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt – Chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Bình Phước và các tỉnh thành lân cận.

Thành lập năm 2003, Công ty Dịch vụ bảo vệ Đất Việt luôn tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp chất lượng cao. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và quản lí chặt chẽ nguồn nhân lực đầu vào đáp ứng những nhu cầu bảo vệ khắt khe nhất, đảm bảo an ninh và an toàn tài sản, tính mạng của Quý khách hàng. Chúng tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ nhằm phục vụ Quý khách tốt hơn với phương châm “An toàn và tin cậy” tạo niềm tin để Quý khách an tâm với chiến lược kinh doanh của mình. “An toàn” là giải pháp do các chuyên gia Công ty bảo vệ Đất Việt hỗ trợ quý khách, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ đến từng chi tiết, thích ứng với đặc điểm cần bảo vệ và nhu cầu thực tế tại mục tiêu.

Quý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ hoặc cần tư vấn về an ninh tại doanh nghiệp mình. Hãy liên hệ với chúng tôi, mọi thông tin tư vấn hoàn toàn miễn phí, quý doanh nghiệp có thể có nhiều chọn lựa hoặc đào tạo huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ nhân viên bảo vệ đang làm việc tại doanh nghiệp mình, hoặc thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng quản lý và giải quyết các chế độ liên quan.  (dịch vụ bảo vệ tại bình phước)

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt

38 Đường số 10, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

Tel : (08) 62833033 – Fax : (08) 62833035

Email: info@datviet.vn – datviet.hcm@datviet.vn

Website: www.datviet.vn  – www.baovedatviet.com – www.baovedatviet.vn

Hotline : 090.88.99.278 – Mr Ô

_____________________________________________________________________________

Xem thêm chủ đề: dich vu, bao ve, binh phuoc, dich vu bao ve, binh phuoc, bao ve tai binh phuoc, dich vu bao ve tai binh phuoc, bao ve chuyen nghiep tai binh phuoc, dich vu bao ve chuyen nghiep tai binh phuoc, dia chi cong ty bao ve tai binh phuoc, danh sach cong ty bao ve tai binh phuoc, cong ty dich vu bao ve tai binh phuoc, bao gia dich vu bao ve tai binh phuoc, dich vu bao ve su kien, bang bao gia dich vu bao ve chuyen nghiep tai binh phuoc, cty bao ve tai binh phuoc, dv bao ve tai binh phuoc, hop dong bao ve tai binh phuoc, cung cap danh sach cong ty bao ve tai binh phuoc, bao ve chat luong cao tai binh phuoc, cong ty bao ve uy tin tai binh phuoc, thue bao ve tai binh phuoc, tim kiem cong ty bao ve tai binh phuoc, tuyen nhan vien bao ve tai binh phuoc, tuyen dung bao ve tai binh phuoc, danh sach khach hang tai binh phuoc, danh sach cong ty tai binh phuoc, viec lam bao ve tai binh phuoc, nhung cong ty bao ve tai binh phuoc, dich vu bao ve ngan hang tai binh phuoc, dich vu bao ve su kien tai binh phuoc, dich vu ap tai tien ngan hang tai binh phuoc, dich vu bao ve nha hang tai binh phuoc, dich vu bao ve shop thoi trang tai binh phuoc, dich vu bao ve cong truong tai binh phuoc, dich vu bao ve khach sạn tai binh phuoc, dich vu bao ve toa nha tai binh phuoc, dich vu bao ve cao oc tai binh phuoc, dich vu bao ve yeu nhan tai binh phuoc, dich vu ho tong tai binh phuoc, dich vu bao ve dai su quan tai binh phuoc, dich vu dao tao bao ve, dich vu dao tao bao ve tai binh phuoc, dao tao nghiep vu bao ve, dich vu bao ve tai binh phuoc,

dịch vụ, bảo vệ, dịch vụ bảo vệ, bình phước, bảo vệ tại bình phước, bảo vệ chuyên nghiệp tại bình phước, dịch vụ bảo vệ tại bình phước, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại bình phước, địa chỉ công ty bảo vệ tại bình phước, danh sách công ty bảo vệ tại bình phước, công ty dịch vụ bảo vệ tại bình phước, báo giá dịch vụ bảo vệ tại bình phước, báo phí dịch vụ bảo vệ tại bình phước, bảng báo giá dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại bình phước, cty bảo vệ tại bình phước, dv bảo vệ tại bình phước, hợp đồng bảo vệ tại bình phước, cung cấp danh sách công ty bảo vệ tại bình phước, bảo vệ chất lượng cao tại bình phước, công ty bảo vệ uy tín tại bình phước, thuê bảo vệ tại bình phước, tìm kiếm công ty bảo vệ tại bình phước, tuyển nhân viên bảo vệ tại bình phước, tuyển dụng bảo vệ tại bình phước, danh sách khách hàng tại bình phước, danh sách công ty tại bình phước, việc làm bảo vệ tại bình phước, những công ty bảo vệ tại bình phước, dịch vụ bảo vệ ngân hàng tại bình phước, dịch vụ bảo vệ sự kiện tại bình phước, dịch vụ bảo vệ shop thời trang tại bình phước, dịch vụ bảo vệ công trường tại bình phước, dịch vụ bảo vệ khách sạn tại bình phước, dịch vụ bảo vệ tòa nhà tại bình phước, dịch vụ bảo vệ cao ốc tại bình phước, dịch vụ bảo vệ bệnh viện, dịch vụ bảo vệ yếu nhân tại bình phước, dịch vụ hộ tống tại bình phước, dịch vụ bảo vệ đại sứ quán tại bình phước, dịch vụ bảo vệ tại bình phước,

You may also like