Nhiệm vụ canh gác là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại mục tiêu. Hoạt động canh gác được thực hiện công khai để đảm bảo an toàn, an ninh và ngặn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Mục đích của nhiệm vụ canh gác

Bảo đảm an toàn cho khu vực được canh gác, đảm bảo mọi hoạt động tại mục tiêu được diễn ra bình thường. Nhằm ngăn chặn kịp thời những đối tượng có hành vi xâm phạm, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của doanh nghiệp, khách hàng tại mục tiêu.

Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ canh gác

nhiệm vụ canh gác

– Bảo vệ tại đây phải nắm vững địa hình, khu vực các địa điểm chủ chốt để có biện pháp bảo vệ, canh gác hiệu quả.

– Luôn chú ý đến các đối tượng có hành vi bất thường, khả nghi để kịp thời ngăn chặn bảo vệ mục tiêu.

– Hiểu rõ những qui định tại mục tiêu bảo vệ, thực hiện kỷ luật nhắc nhỡ đối với những trường hợp làm sai qui định.

– Kiểm tra các phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu phải được sự cho phép của chủ quản.

– Có kiến thức về pháp luật để tránh gây ra những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến bản thân người bảo vệ lẫn uy tín đơn vị công ty bảo vệ cung cấp dịch vụ.

– Liên hệ thường xuyên với cấp trên, bảo vệ quanh khu vực để có thể đưa ra những phương án bảo vệ chủ động.

Các công ty bảo vệ cần huấn luyện, đào tạo nhân viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ canh gác này. Cần giúp bảo vệ có ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ, không được lơ là, lười biếng quên nhiệm vụ để tránh gây ra những hậu quả nghiệm trọng.

Xem thêm tại: https://datviet.vn/nhiem-vu-bao-ve-chuyen-nghiep-la-lam-nhung-gi/

You may also like